Hur kan inköp främja nödvändig utveckling, nya lösningar och innovation?

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 11:45-12:30
  • Lokal A7

Beskrivning

Det sker en snabb utveckling inom såväl hjälpmedel som välfärdsteknik och det kan tyckas svårt att utforma sin upphandling på ett sätt som tar höjd för ny teknik och innovation på kort tid. Det finns dock sätt att utforma en upphandling på som skapar utrymme för att hänga med i utvecklingen.

Erika Hanses
Erika är upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Hon arbetar i frågeservicefunktionen och lämnar stöd i alla frågor som kan tänkas uppkomma när det gäller upphandling. Hon är ofta ute och pratar om upphandlingsreglerna och hur upphandling kan användas på ett strategiskt sätt för att nå myndighetens mål.

Erika Pohjanen
Erika är kundmötesansvarig tjänstedesigner på Upphandlingsmyndigheten. Innovation, dialog, design och normkreativitet är grundpelarna i arbetet. Erika har lång erfarenhet av inkluderande kommunikation, egen verksamhet som social entreprenör och stöttat hållbarhetsfokuserade startups att designa sina verksamheter, bland annat som innovationsrådgivare vid Linköpings universitet.

Medverkande
Erika Hanses Upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten
Erika Pohjanen Kundmötesansvarig tjänstedesigner Upphandlingsmyndigheten

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer