Hur kan inköp främja nödvändig utveckling, nya lösningar och innovation?

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 14:00-14:30
  • Scen A7

Beskrivning

Det sker en snabb utveckling inom såväl hjälpmedel som välfärdsteknik och det kan tyckas svårt att utforma sin upphandling på ett sätt som tar höjd för ny teknik och innovation på kort tid. Det finns dock sätt att utforma en upphandling på som skapar utrymme för att hänga med i utvecklingen.

Medverkande
Maria Öhman Strateg med inriktning innovation Upphandlingsmyndigheten

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer