Hur kan vi använda FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning?

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 11:00-11:30
  • Lokal A7

Beskrivning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett fantastiskt instrument som alla kommuner, landsting/region och statliga myndigheter borde använda sig av i sitt arbete. Konventionen är till skillnad mot annan svensk lagstiftning väldigt detaljrik och beskriver vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har och vilka skyldigheter samhället har. Konventionen består av 50 artiklar. Det talas om att stödet till personer med funktionsnedsättning ska vara universellt utformat men att det inte får utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. Jag vill under min föreläsning stimulera till att sätta sig in i konventionens innehåll och se de stora fördelar som finns där.

Medverkande
Elaine Johansson Ordförande Funktionsrätt Västra Götaland

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer