LSS-utredningen – vart är den på väg?

  • onsdag / 05 april / 2017
  • 12:40-13:10
  • Scen Leva Scen & Bar

Beskrivning

LSS-utredningen följs med stort intresse. Många känner stor oro – är denna viktiga reform på väg att gå förlorad? Hur går tankarna hos utredarna? Kom och lyssna till ett samtal med Anders Viklund, huvudsekreterare i LSS-utredningen.

Kostnadsfri föreläsning

Föreläsningen är kostnadsfri.