Miniklubben – utveckling genom lek, sång och rörelse med konduktiv pedagogik

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 14:15-14:45
  • Lokal Levascenen

Beskrivning

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen. När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.

Miniklubben är en mötesplats för små barn, företrädesvis 0 – 3 år, med rörelsestörningar. På Miniklubben utmanas deras förmågor genom ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga mål, professionellt stöd och en positiv attityd.  Föräldern spelar en aktiv roll och får vägledning och praktiska tips på hur en på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till barnets behov.

Veronika Csikos är konduktor och leg förskollärare, arbetar på Förskolan Stegen , en specialförskola på Bräcke diakoni, och är ansvarig för Miniklubben som är en del av projekt Karamellpåsen

Medverkande
Veronika Csikos konduktor och förskollärare Förskolan Stegen

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer