Möt de som arbetar med och kör serviceresresor för Göteborgs stad

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 11:15-11:45
  • Lokal Levascenen

Beskrivning

De gröna fordonen har blivit ett synligt inslag i stadstrafiken i Göteborg. Men vem är det som sitter bakom ratten och kör serviceresors resenärer i den särskilda kollektivtrafiken (där färdtjänstresor ingår). Kom till Leva och fungera och möt serviceresors förare.
Möt även medarbetarna som planerar utbildning och utbildar förarna. Vi kommer vid samma tillfälle berätta om de särskilda krav vi ställer på förare som kör resenärer för serviceresor och hur förarna utbildas i flera steg. Inom trafikkontoret arbetar vi både på djupet och bredden för att resan ska vara trygg och säker för alla inblandade.

Medverkande
Ulrika Alergård Trafikutvecklare på Serviceresor Göteborgs Stad

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer