Ökad digitalisering inom vård och omsorg ställer nya krav på kompetens

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 10:15-10:45
  • Lokal A7

Beskrivning

Under tre år har DigIT rustat över 3000 medarbetare och chefer med ökad digital kompetens.
Hur har vi motiverat personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet, för att öka kvaliteten för brukarna? Hur har vi mött olika behov hos medarbetare och chefer i 12 olika kommuner? Hur har vi skapat delaktighet och förankring? Hur har vi gjort och hur har vi lyckats? Hur tas kunskaperna tillvara på arbetsplatserna?

Medverkande
Cecilia Brauer Delprojektledare, DigIT Äldreförvaltningen
Helen Starkman Projektledare DigIT Äldreförvaltningen

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer