Personcentrerad dokumentation och uppföljning – PDU

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 14:50-15:20
  • Lokal Levascenen

Beskrivning

Personcentrerad dokumentation och uppföljning – PDU kan liknas vid ett förstoringsglas. Det hjälper medarbetaren och individen att få syn på allt som personen fortfarande kan. Men också hur den enskildes resurser kan användas för att uppnå det som är viktigast för personen själv: sina individuella mål. IT-stödet i PDU strukturerar vård- och omsorgsdokumentationen och synliggör vad individen kan. Det underlättar kartläggningen av resurser, planering och genomförande av insatserna och analysen av resultatet.

Louise Gehandler är verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni. Hon har tidigare arbetat som verksamhetschef på Bräcke diakoni och i Norrköpings kommun. Hon är gästförfattare i boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Där beskriver hon arbetet med PDU.

Medverkande
Louise Gehandler verksamhetsutvecklare Bräcke diakoni

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer