Projekt eGO - för ökad digital kompetens inom vård och omsorg

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 11:00-11:30
  • Lokal A7

Beskrivning

Projektet eGO är ett EU-finansierat projekt för att hjälpa medarbetare inom vård och omsorg att bättre möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Projektet ska under totalt tre års tid ge 2000 medarbetare i Göteborgs stad utbildning i mobilt arbetssätt och närmare 4000 medarbetare utbildning i grundläggande IT-kunskap på användarnivå.

eGO använder sig av kollegialt lärande och arbetar genom över hundra IT-ambassadörer från hela staden. IT-ambassadörerna har deltagit i regelbundna träffar och sedan utbildat övriga medarbetare ute i stadsdelarna. Det normkritiska och pedagogiska utbildningskonceptet som projektet tagit fram ska kunna fortsätta användas även efter att projektet avslutats.

Medverkande
Anette Eriksson Projektledare Göteborgs Stad

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer