Standardisering för tillgänglighet

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 15:30-16:00
  • Lokal A7

Beskrivning

Hur kan standarder hjälpa till att skapa ett inkluderande samhälle?
SIS projektledare informerar om standarder och standardiseringsprocessen samt ger aktuella exempel från nationell och internationell standardisering inom tillgänglighet, hjälpmedel och tjänster inom social omsorg. T ex projekt inom kognitiv tillgänglighet och hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, och internationellt arbete med tekniska standarder för hjälpmedel.
Samt projekt med kvalitetsstandarder inom äldreomsorg och LSS.

Medverkande
Alexandra Antoni Projektledare SIS, Swedish Standards Institute
Joakim Falk Projektledare Hälso- och sjukvård SIS, Swedish Standards Institute

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer