Vårdmadrassen himmel eller helvete?

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 11:45-12:15
  • Lokal A2

Beskrivning

Vad skall man tänka på vid valet av rätt madrass inom vården? Vilka risker ligger det runt vårdmadrassen? Kan vårdmadrasser utgöra en dold infektionskälla och kan man förutspå risken för VRI bara genom att titta på vem som legat i vårdsängen före dig?
Vi presenterar fakta från en stor amerikansk studie från 2018 och den varning där de rankat de 10 största hälsotekniska riskerna i vården samt tittar närmare på en unik svensk kartläggning av frekvensen av madrasser med dold kontamination.
Vi tittar på VRI både ur ett EU-perspektiv samt ur ett nationellt perspektiv och går in på djupet av vad som döljer sig under ytan på vårdmadrassen, hur det påverkar och vad som är lösningen!
Vi kommer presentera unika fakta runt vårdmadrasser och trycksår och ger svar på hur bra madrasserna egentligen är på att minska riskerna med trycksår.

Medverkande
Göran Nordin VD Järven Health Care

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer