Vilken roll kan brukarkunskap ha i upphandlingar? Och vilka värden kan den tillföra?

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 15:00-15:30
  • Lokal A7

Beskrivning

Brukare har en särskild kunskap som borde vara en värdefull resurs i offentliga upphandlingar. Med avstamp i forskarantologin Upphandlad (2019) diskuteras olika typer av brukarkunskap. Men även vilken roll och vilka värden brukarkunskap kan tillföra innan, under och efter en upphandling.

Magnus Karlsson är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ola Segnestam Larsson är forskare vid Bräcke diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Moderator
Ola Segnestam Larsson Moderator Ersta Sköndal Bräcke högskola
Medverkande
Magnus Karlsson Professor Linnéuniversitetet
Lena Mellbratt Stenman GIL, DHR, Autism och Aspergerföreningen m. fl.

Leva & Fungera 2019

Här hittar du information om mässan Läs mer