Föreläsningsförslag till Leva & Fungera 2021

Var med och påverka innehållet på Leva & Fungera 2021 – skicka in ditt förslag på föreläsning! Du kan föreslå ämnen, föreläsare som du vill lyssna till eller din egen föreläsning. Läs gärna igenom hela denna guide. Om du efter det har någon fråga eller om något verkar oklart så tveka inte att kontakta affärsansvarig Monika Ölund: monika.olund@svenskamassan.se eller 031 -708 80 82. Vänligen fyll i formuläret nedan. Sista inlämningsdatum har passerat!

Kriterier
För att din föreläsning skall bli antagen så är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda. Dessa är att föreläsningen skall:

 • Vara aktuell
 • Vara icke-kommersiell
  Innehållet skall vara av typen generellt kunskapsinnehåll, det skall inte vara en säljpitch.

 

Datum
Följande datum måste hållas för att din föreläsning skall kunna bli en del av Leva & Fungera 2021:

 • 1 november 2020, sista inlämningsdatum
 • Senast 15 december 2020, meddelande om din föreläsning är antagen eller inte
 • Senast 15 januari, 2020 slutlig version av föreläsning inskickad

 

Format
Föreläsningarna under Leva & Fungera är max 40 minuter och genomförs som presentation ifrån scen med stöd av powerpoint-presentation.

Leva & Fungera förbehåller sig rätten till antagna föreläsningar.

Som föreläsare är du skyldig säkerställa att:

 • Föreläsningen är i original, d.v.s. författad av dig ensam eller som delförfattare eller att du är ägare/delägare till presentationen.
 • Innehållet har referenser där det är tillämpligt. Plagiat är inte tillåtet.
 • Nödvändiga tillstånd finns ifrån arbetsgivare, kunder och liknande.
 • Alla källor finns angivna.

 

Så här fyller du i formuläret:

(Fyll i så mycket information som möjligt)

Titel
En bra titel är ofta det som gör att man väljer att ta del av mer.

Föreläsare
Namn och kontaktuppgifter.

Ämne
Det ämne som föreläsningen handlar om.

Målgrupp som föreläsningen vänder sig till
Välj den eller de besökarkategorier som din föreläsning vänder sig till. Du kan välja flera men tänk först igenom vilka som är mest relevanta. Dessa kategorier kommer användas för att söka i onlineprogrammet.

Biografi
Här ges en beskrivning av föreläsaren i tredje person.

Kort beskrivning av föreläsningen
Denna beskrivning kommer att användas i programöversikter. Lång och kort beskrivning syns inte samtidigt.

Lång beskrivning av föreläsningen
Här har du en möjlighet att beskriva föreläsningen så att programrådet kan se att just din föreläsning är det som passar in på Leva & Fungera. Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i onlineprogram för den som klickar för att få mer information. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.

Språk
Huvudprogrammet är på svenska. Engelska kan dock också accepteras.