Vad ska vi göra åt den psykiska ohälsan?

Varannan sjukskrivning idag beror på psykisk ohälsa. – Dagens samhälle sliter mer på hjärnan än på kroppen, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon vill se krafttag mot den oroande utvecklingen.

Psykisk ohälsa ställs i fokus på Leva & Fungera, på Svenska Mässan i Göteborg 26–28 mars 2019. En av talarna är Ing-Marie Wieselgren, överläkare och specialist i psykiatri, knuten till SKL. Hon är oroad:
– Den psykiska ohälsan ökar på alla nivåer, för alla typer av diagnoser.

– Nästan tio procent av befolkningen äter antidepressiva mediciner. Idag är psykisk ohälsa orsaken till 50 procent av alla sjukskrivningar – så högt har det aldrig varit tidigare. För ett par år sedan var den 40 procent, säger hon.

Ing-Marie Wieselgren jämför med en smittsam epidemi.
– Hade det varit fågelinfluensa eller liknande som ökat på det här sättet så hade vi gjort världens satsning för att hejda utvecklingen.

– Fortfarande lever uppfattningen att man väl ändå kan rycka upp sig. Men när det har gått så långt att det blivit en psykisk sjukdom eller beroendesjukdom är det för sent.

Orealistiska förväntningar på livet kan vara en bidragande orsak.
– Många sätter en onödig press på sig själva, samtidigt bidrar samhällsutvecklingen till det ökade tempot. Det är ett samspel, tror jag.

– Idag är det viktigare att vara stark i kroppen än i knoppen. Det är huvudförklaringen till varför vi har den här ökande psykiska ohälsan.

Aktiva människor är ofta experter på att förebygga kroppslig ohälsa.
– Vi vet att vi ska äta rätt och motionera regelbundet.

– Får vi ont i kroppen känner vi det. Då vilar vi och undviker att träna. Men vi tar inte de psykiska varningssignalerna på samma allvar, vi ger inte hjärnan samma chans till återhämtning.

Ing-Marie Wieselgren har ett recept.
– Vi kanske ska undvika att vara uppkopplade hela tiden, minska skärmtiden, försöka skapa stunder av stillhet och ro. Få tänka en tanke, ha lite tråkigt.

Nutidsmänniskan är utsatt för alltför mycket stimuli, menar hon:
– Vi kan inte kicka vårt dopaminsystem hela tiden. Till slut går det inte att öka mer utan att något går sönder.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Monika Ölund, affärsansvarig för Leva & Fungera på Svenska Mässan, tel. 031-708 80 82.
Mer information: www.levafungera.se