Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Leva & Fungera.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Leva & Fungera.

Monika Ölund, affärsansvarig
Epost: monika.olund@svenskamassan.se
Tel: +46 (0) 31-708 80 82

Maria Nilsson, Senior Adviser
E-post: maria.nilsson@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 80 79

Jenny Olsson, projektkoordinator
E-post: jenny.olsson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 83 41

Albert Friberg, försäljningsansvarig
E-post: albert.friberg@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 80 96

Malena Eklund, projektledare
E-post: malena.eklund@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 82 36

Kontakta leva@svenskamassan.se vid övriga frågor.

International Sales

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk

Tyskland, Österrike och Nederländerna
Alexander Zielke
SvenskConsult
Postfach 1505
65800 Bad Soden, Germany
Tel: +49 1733 189 237
E-post: svenskconsult@t-online.de