Intresseförening För Schizofreni

  • Plats: B02:31

Beskrivning

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Vad är IFS?
IFS bildades i november 1979 av patienter och personal på klinik II Lillhagens sjukhus.

Orsaken till att IFS bildades var att man erfarit att denna grupp av människor är en mycket eftersatt grupp i vårt samhälle, även jämfört med andra patientgrupper.

Numera omfattas medlemmarna av personer med erfarenhet av schizofreni och liknande psykoser, men också av personer med andra psykiska besvär.

Intresseförbundet för schizofreni RIKS-IFS bildades 1987. Idag finns ca 60 lokalföreningar anslutna. RIKS-IFS har bytt namn till SCHIZOFRENIFÖRBUNDET.

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

IFS arbetar också för att samhället ska utveckla sina insatser för att åstadkomma modern vård och rehabilitering efter den funktionshindrades egna förutsättningar.

IFS vill hjälpa de drabbade till en självständig och meningsfull tillvaro.

IFS vill minska fördomarna kring schizofreni och skapa resepkt för de sjuka och deras anhöriga.

Adressuppgifter
Intresseförening För Schizofreni
Lasarettsgatan 1 1tr
411 19 Göteborg
SVERIGE
telefon
+46 31 155114
Följ utställaren på